การประกอบ PC

ความรู้เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ : เทคนิคคอมพิวเตอร์

วันที่ : 1 มี.ค. 2554
ที่มา :
ดู : 650

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร