การติดตั้ง Harddisk

- ความรู้เรื่องการติดตั้ง Harddisk ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ -

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ : เทคนิคคอมพิวเตอร์

วันที่ : 1 มี.ค. 2554
ที่มา :
ดู : 482

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร